Kinderen van gescheiden ouders: heeft het gevolgen? (2023)

Kinderen van gescheiden ouders: heeft het gevolgen? (1)

Steeds meer ouders gaan uit elkaar. Zeker, als we om ons heen kijken, zullen we veel gescheiden of gescheiden mensen zien, als we naar de klasgenoten van onze kinderen kijken, is het waarschijnlijk dat velen van hen kinderen zijn van gescheiden of gescheiden ouders. Maar welke gevolgen kan deze situatie hebben voor onze kinderen? Wat vinden kinderen van gescheiden ouders? Hoe is zijn gedrag? Heeft het invloed op je schoolprestaties? Zijn de kinderen van gescheiden ouders gelukkig? Als je het wilt weten, aarzel dan niet om dit artikel van Psychology-Online verder te lezen:kinderen van gescheiden ouders: heeft het gevolgen?

Dit vind je misschien ook leuk:Gescheiden ouders en familiefeesten: hoe ga je ermee om?

Inhoudsopgave

 1. Kinderen van gescheiden ouders en de gevolgen daarvan
 2. Kinderen van gescheiden ouders: gedrag en emoties
 3. Academische prestatie
 4. Zijn de kinderen van gescheiden ouders gelukkig?

Kinderen van gescheiden ouders en de gevolgen daarvan

Het proces van aanpassing aan de nieuwe situatie is het belangrijkste gevolg van een (echt)scheiding bij kinderen. Mensen, zowel ouders als kinderen, zijn niet altijd voorbereid op alle veranderingen. Als een bepaalde verandering, zoals een scheiding van het huwelijk, een probleem vormt voor de ouders, kan het ook moeilijk zijn voor de kinderen.een stressvol procesen moeilijk aan te passen. De scheiding van de ouders kan eensituatie van moeilijke aanpassingvoor kinderen wanneer ze voorafgaand aan het evenement niet zijn voorbereid.

Bovendien moet worden opgemerkt dat kinderen gemakkelijk de zorgen en stemmingen van hun ouders waarnemen, dus het is belangrijk dat ouders tijdens het scheidingsproces proberen boodschappen van veiligheid, kalmte en pacifisme aan hun kinderen over te brengen. .

Hoewel de kinderen van gescheiden ouders gelukkig kunnen opgroeien, kunnen de eerste momenten tijdens en na de scheiding ingewikkeld zijn, vooral afhankelijk van de ernst van de situatie en de relatie tussen de ouders. Hieronder presenteren we degevolgen van echtscheiding voor kinderenvaker.

Kinderen van gescheiden ouders: gedrag en emoties

De eerste van de gevolgen van echtscheiding voor kinderen en de meest voorkomende is deemotionele onaangepastheidDeze emotionele onaangepastheid kan ertoe leiden dat kinderen geen geluk weerspiegelen, daarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan een reeks risicofactoren die de kans op een emotionele onaangepastheid vergroten:

 • Ernst van ouderlijk conflict:ruzie maken en elkaar verbaal en/of fysiek mishandelen in het bijzijn van de kinderen kan bijvoorbeeld een verzwarende risicofactor zijn voor emotionele onaangepastheid.
 • Naleving van het bezoekregimeovereengekomen tijdens het proces: deze factor verwijst naar de naleving van de bezoeken die elke ouder heeft afgesproken om bij de kinderen te zijn.
 • Verzorgende oudervan de kinderen: normaal gesproken behoort het gezag toe aan de moeder, maar als de kinderen een grotere affiniteit hebben met de vader, kan dit het risico op emotionele onaangepastheid vergroten.
 • Economisch pensioen:meestal moet een van de ouders de ander bevredigen door middel van een economisch pensioen om in de behoeften van de kinderen te kunnen voorzien. Wanneer dit pensioen niet wordt betaald, kan dit leiden tot een mismatch in de dekking van behoeften, een feit dat de kinderen tot een onverwachte verandering brengt. Daarom wordt in het algemeen aanbevolen dat de veranderingen die optreden na een scheiding zo minimaal mogelijk zijn, aangezien de kinderen dezelfde behoeften hebben voor als na de scheiding.
 • Tijd:Een andere risicofactor waarmee rekening moet worden gehouden, is de tijd die is verstreken vanaf de uitbraak tot het huidige moment. Hoe meer tijd er verstreken is, betekent niet dat de problemen zijn opgelost, maar wel dat de situatie over het algemeen rustiger wordt en de kinderen er beter aan gewend zijn.
 • Scheiding van broers en zussen:Bij een scheiding is het niet raadzaam om ook de broers en zussen te scheiden, dat wil zeggen een van de broers en zussen bij de ene ouder en de andere broer bij de andere ouder. In het geval van scheiding tussen broers en zussen neemt de mogelijkheid van emotionele, psychologische en gedragsmatige onevenwichtigheid en instabiliteit toe.
 • Tijdsperiode vóór scheiding:Deze risicofactor verwijst naar de gespannen situatie die zich meestal voordoet vóór de scheiding (ruzies, agressiviteit, vijandigheid, conflict...). In deze gevallen is het belangrijk om rekening te houden met zowel de ernst als de duur ervan.
 • Kenmerken van de kinderen:bijvoorbeeld intolerantie voor frustratie, moeite met omgaan met stress, intolerantie voor verandering, aanpassingsproblemen, temperament, etc.

Gevolgen van echtscheiding voor kinderen naar leeftijd

De aanpassing van kinderen aan verandering hangt grotendeels af van hun leeftijd. De emotionele onevenwichtigheid bij de kinderen, als gevolg van de scheiding van de ouders, zal zich anders uiten naargelang de leeftijd van de kinderen. Bij jongere kinderen is het gebruikelijk om te detecterengedragsstoornissen(regressies, slaap- en eetproblemen...), daarentegen worden ze bij ouderen meestal ontdektmismatch in sociale vaardigheden(zelfverwijt, ouderlijk verraad, schaamte...).

Kinderen van gescheiden ouders: nieuw koppel?

Het feit dat men zich moet aanpassen aan de nieuwe paren van de ouders, of ze nu samenwonen of niet, kan een extra moeilijkheid vormen en dus een risicofactor.

Kinderen van gescheiden ouders: heeft het gevolgen? (2)

Academische prestatie

Volgens verschillende onderzoeken wordt aangenomen dat een van de mogelijke gevolgen van echtscheiding bij kinderen is:verminderde academische prestaties. Geconstateerd wordt dat de achteruitgang in schoolprestaties bij kinderen van gescheiden ouders niet eeuwig duurt, maar aanwezig is tijdens het scheidingsproces en aanhoudt tot ongeveer een jaar later.

Gedurende deze periode wordt dus aan de ene kant meestal waargenomen dat jongere kinderen de neiging hebben om zich te presenterenLeerproblemen, schoolproblemen en prestatieproblemen. Aan de andere kant oefenen oudere kinderen meerspijbelen, lagere academische prestaties, minder motivatie en weinig aspiraties met betrekking tot de onderwijswereld. Bovendien benadrukken sommige onderzoeken dat kinderen van gescheiden ouders vaker niet slagen voor het behalen van een universitair diploma of het voltooien van de verplichte secundaire studies, dat wil zeggen dat ze vakerfalen op school.

Zijn de kinderen van gescheiden ouders gelukkig?

Hoewel het waar is dat elke situatie anders is, kunnen er, afhankelijk van elk gezin en de kenmerken van het echtscheidingsproces, enkele gevolgen zijn, maar over het algemeen hebben we als ouders de neiging ons zorgen te maken over de gevolgen waartoe dit alles kan leiden onze kinderen. Om deze reden, de meeste oudersZe vragen zich vaak af of de kinderen van gescheiden ouders gelukkig zijn, omdat ze zich zorgen maken over het geluk van hun kinderen tijdens het uiteenvallen en daarna.

De scheiding van de ouders is niet iets leuks of prettigs voor de kinderen, maar dat betekent niet dat ze niet meer gelukkig zijn.Het geluk van kinderen hangt niet af van de structuur van hun gezin, of het nu gaat om een ​​alleenstaande ouder, homoouderschap, opnieuw samengesteld, enz. In het volgende artikel vind je de9 soorten gezinnen en hun kenmerken.

Het geluk van kinderen hangt in grotere mate af van deHet dekken van hun behoeften en hun affectieve relaties. Met andere woorden, als de kinderen, ondanks de scheiding van hun ouders, de genegenheid van hun ouders blijven ontvangen en deze bovendien hun behoefte aan zowel bescherming als genegenheid en genegenheid dekken, zullen de kinderen net zo gelukkig blijven als dat waren ze, dat waren ze voor de scheiding.

Bovendien moet worden opgemerkt dat kinderen ook in staat zijn om het geluk van hun ouders na een scheiding waar te nemen, aangezien de ouders niet langer in hetzelfde huis hoeven te wonen en een ongezonde relatie onderhouden. Daarom kan scheiding of echtscheiding worden opgevat als een gebeurtenis die leidt tot positieve verandering eneen kans voor verbetering, waardoor betere relaties tussen ouders en kinderen worden bevorderd.

Dit artikel is louter informatief, bij Psychology-Online hebben we niet de bevoegdheid om een ​​diagnose te stellen of een behandeling aan te bevelen. Wij nodigen u uit om naar een psycholoog te gaan om uw specifieke geval te behandelen.

Als u meer soortgelijke artikelen wilt lezenKinderen van gescheiden ouders: heeft het gevolgen?, raden we u aan om onze categorie van in te voerenFamilie problemen.

Bibliografie

Cantón, J., Cortés, M.R., en Justicia, M.D. (2002). De gevolgen van echtscheiding voor kinderen.Klinische, juridische en forensische psychopathologie, 2(3), 47-66.

Novo, M., Maple, R., en Rodriguez, MJ. (2003). Scheiding van het huwelijk: gevolgen en reacties na de echtscheiding van kinderen.Galicisch-Portugees tijdschrift voor psychologie en onderwijs, 10(8), 197-204.

FAQs

Wat zijn de gevolgen van een scheiding voor een kind? ›

Minder kans om zich te kunnen identificeren met beide ouders in hun ouderrol. Risico dat het kind de reden van scheiding aan zichzelf relateert. Ouders kampen zelf met moeite (angsten) om greep te krijgen op hun eigen wereld die net is ingestort. Deze angst beïnvloedt mogelijke typische angsten van de peuter.

Hebben kinderen last van een scheiding? ›

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die te maken hebben gehad met een moeizaam scheidingsproces, ook wel vechtscheiding genoemd, vaker te kampen hebben met leer- en gedragsproblemen, emotionele, psychische en sociale problemen en een negatief zelfbeeld.

Kunnen kinderen van gescheiden ouders gelukkig zijn? ›

Hoewel een scheiding veel emoties oproept, gaat het met tweederde van de kinderen na verloop van tijd gelukkig weer goed: na twee jaar is er weinig verschil met kinderen uit intacte gezinnen. “Gelukkig komt het met de meeste kinderen weer goed.

Hoeveel mensen hebben spijt van hun scheiding? ›

'Onderzoek wijst uit dat ongeveer de helft van de mensen die de scheiding geïnitieerd hebben, spijt krijgt', zegt Van Landeghem. 'Daarbij gaat het soms over een diepgaand gevoel van spijt, in de zin dat ze effectief naar hun ex terug willen.

Hoe reageren op kind waarvan ouders scheiden? ›

Geef aan dat het kind verdriet, boosheid en andere gevoelens tijdens het gesprek mag uiten. Maak het kind duidelijk dat het nooit schuld heeft aan de scheiding van de ouders. Leg ook uit dat een kind problemen van ouders niet kan oplossen. Wees eerlijk in je antwoorden aan het kind en bagatelliseer de problemen niet.

Wat zijn de gevolgen van een scheiding? ›

Een scheiding heeft gevolgen voor uw huis, uw spaargeld, uw pensioen en het geld waarvan u moet rondkomen. Hoe groot de financiële gevolgen van een scheiding zijn, verschilt per situatie. Dat hangt onder andere af van het inkomensverschil, de woonsituatie en het verschil in opgebouwd pensioen.

Kan je een trauma hebben van een scheiding? ›

Scheiding als traumatische ervaring

Hoewel het wat zwaar klinkt, kan een scheiding worden ervaren als een traumatische ervaring. Je temperament en je ervaringen binnen je (vroegere) partnerrelaties kunnen hiervan de veroorzakende factoren zijn. Het is goed om inzicht te krijgen wat er in dit geval met je gebeurt.

Wat is het effect van scheiden op een kind Psychogoed? ›

Denk bijvoorbeeld aan sombere gevoelens, angstige gevoelens, een laag zelfbeeld, problemen op school, agressief gedrag, risicovolle gewoontes of problemen met leeftijdsgenoten. Een scheiding kan dus flinke negatieve effecten hebben op een kind.

Waarom is het beter om te scheiden? ›

Na een scheiding heb je de kans om jezelf terug te vinden en dingen te doen die je zelf écht wilt doen. Op die manier vind je terug rust en heb je de kans om het leven terug te appreciëren, iets wat je door het slechte huwelijk misschien niet meer lukte.

Kan je afstand doen van je ouders? ›

Afstand doen van ouders kan in principe niet. Wel zijn er mogelijkheden om in de buurt te komen. Allereerst is het mogelijk om aan de rechter te verzoeken om als 16-/17-jarige als volwassene te worden behandeld (handlichting).

Hoeveel mensen komen na scheiding weer bij elkaar? ›

Niet zo vaak

Ze gokt dat ongeveer 6 procent een 'doorstart' maakt. Maar ze ontdekte ook dat van de 1001 stellen die ze sprak, 64 procent succes had bij de herkansing. Opvallend: geen enkel stel zei dat het 'net als vroeger was'. De liefde was hetzelfde, sterker misschien, maar de relatie was totaal anders.

Welke leeftijd meeste scheidingen? ›

Gemiddelde leeftijd bij scheiding steeds hoger

De gemiddelde leeftijd waarop mensen uit elkaar gaan is ook gestegen. Bij mannen nam deze tussen 2004 en 2014 toe van 43 naar 46 jaar, bij vrouwen van 40 naar 43 jaar. Een steeds groter deel van de mensen die scheiden is 50 jaar of ouder.

Welke mensen scheiden het meest? ›

In de loop van de jaren is de gemiddelde leeftijd bij een echtscheiding opgelopen. Dit hangt onder andere samen met de gestegen huwelijksleeftijd. Het aantal echtscheidingen was het grootst in de leeftijdsgroep van 45 tot 50 jaar.

Welke maand meeste scheidingen? ›

Het aantal scheidingen per maand

Aan de andere kant van de medaille staat januari. Dit is de maand waarin veruit de meeste mensen hun huwelijk beëindigen. Bijna elk jaar is dit de maand met de meeste scheidingen. Dit kan onder andere komen doordat de feestdagen vaak de nodige spanningen met zich meebrengen.

Heeft een kind beide ouders nodig? ›

Elk kind moet bij zijn of haar ouders kunnen wonen en opgroeien. Als dit echt niet kan, moet het kind in ieder geval met beide ouders contact kunnen houden. Alleen als het echt niet goed is voor een kind, kan het contact met één of beide ouders verboden worden. Kinderrecht 01: Wie is een kind?

Waarom heeft een kind beide ouders nodig? ›

Ouders blijven samen verantwoordelijk voor de zorg en de opvoeding. Het kind heeft recht op een relatie met beide ouders. De RvdK wijst ouders op hun verantwoordelijkheid en zoekt samen met hen naar mogelijkheden voor een passende regeling. In het advies van de RvdK staat de ontwikkeling van het kind centraal.

Hoe lang duurt het om een scheiding te verwerken? ›

Na een scheiding duurt het meestal tussen de twee en vijf jaar om te wennen aan je nieuwe leven. Het verwerkingsproces is afhankelijk van de tijd die je voor de scheiding had of hebt genomen om aan het idee te wennen.

Wat moet je niet doen bij een scheiding? ›

Dit moet je niet doen tijdens een scheiding
 1. Niet om hulp vragen wanneer je dat wel nodig hebt. ...
 2. Emoties de boventoon laten voeren. ...
 3. Slecht en negatief gedrag laten zien. ...
 4. Slecht praten over je ex-partner tegen je kinderen. ...
 5. Koppig zijn en geen compromis willen sluiten. ...
 6. Blijven hangen in een scheiding.

Waarom blijft een scheiding pijn doen? ›

Het komt erop neer dat sommige mensen de hele tijd bang zijn dat ze verlaten worden, en andere mensen bang zijn dat ze zich te veel hechten aan iemand. Ja, bang om je te binden, doordat de hechting ook betekent dat je zeer veel verdriet hebt als je dan uiteindelijk toch uit elkaar gaat.

Wat doet een scheiding met een vrouw? ›

Vrouwen zijn zichzelf vaak even kwijt na een scheiding. Hun eigen identiteit voelt vaak verloren en dit is volkomen normaal. Je moet je leven weer opnieuw vorm geven en jezelf vaak weer terugvinden. Veel vrouwen vragen zich af of ze wel helemaal zichzelf waren in het huwelijk.

Hoe lang duurt een depressie na scheiding? ›

Hoe lang een depressie duurt is per persoon verschillend. De aard en intensiteit van de klachten spelen hierin ook een rol. De één is er met een paar maanden weer bovenop, de ander kampt er jaren mee.

Hoe voelt een man zich na de scheiding? ›

Ze zijn competitief ingesteld en de drang om te willen winnen zie je niet alleen terug in relaties maar ook in een potje voetbal, spelletje met vrienden of op het werk. Mannen houden er doorgaans niet van de 'mindere' te moeten zijn. Als een man wordt verlaten door zijn vrouw dan loopt zijn ego een fikse deuk op.

Kun je na een scheiding weer bij elkaar komen? ›

In een relatie is het niet heel ongewoon dat mensen na een breuk weer terug bij elkaar komen. Dit komt doordat een relatie meer vrijblijvend is dan een huwelijk. Het afbreken van een relatie heeft namelijk niet zoveel consequenties als een scheiding.

Wat is beter scheiden of blijven? ›

Daarnaast hebben kinderen veel minder last van een ongelukkig huwelijk dan de ouders zelf. En van een scheiding hebben ze wél last. Gaat het alleen om het welzijn van de kinderen, dan is het voor hen bijna altijd beter om bij elkaar te blijven, ook als de ouders ongelukkig zijn in hun huwelijk.

Wat als je kind niet meer naar haar vader wil? ›

Als je kind niet meer naar jou toe wil

Probeer samen tot een oplossing te komen, eventueel met een mediator erbij. In bijna alle gevallen heb je recht op omgang met je kind! Wanneer het niet lukt om samen een oplossing te vinden, vraag dan advies aan een advocaat over hoe je het beste kunt handelen.

Wat doet ruzie tussen ouders met een kind? ›

Agressieve conflicten tussen de ouders zorgen bijvoorbeeld voor meer agressieve en depressieve symptomen bij kinderen, maar stilzwijgende conflicten ook. Als ouders niet meer met elkaar praten en de conflicten stilzwijgen, merken de kinderen dat op.

Wat als je partner je niet meer aanraakt? ›

Je partner raakt je minder aan.

Dit kan een teken zijn dat de verliefdheid over is. Minder interesse in seks, je niet meer even een kus geven of aanraken zijn geen goede tekenen. Toch wijst dit niet onmiddellijk op een serieus probleem.

Hoe weet je zeker dat je huwelijk voorbij is? ›

Is jouw huwelijk voorbij? Let op deze 4 signalen!
 • Je kunt niets meer goed doen.
 • Geen actie tussen de lakens.
 • Fantaseren over een leven zonder je partner.
 • Elkaar aankijken en liefde voelen is verleden tijd.
Aug 16, 2021

Waarom is een scheiding moeilijk? ›

Ook wanneer de situatie in de relatie uitzichtloos is, kan het moeilijk zijn om uit elkaar te gaan. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn, bijvoorbeeld: angst voor eenzaamheid, financiële achteruitgang wanneer je uit elkaar gaat en een andere leefomgeving. Ook dat kunnen overwegingen zijn bij scheiden of blijven.

Hoe oud mag een kind beslissen waar hij woont? ›

Zodra kinderen 18 jaar zijn - en dus meerderjarig -, mogen zij zelf beslissen waar zij willen wonen. Dat kan bij een van de ouders zijn, maar zij kunnen vanaf dat moment ook zonder toestemming van de gezaghebbende(n) zelfstandig gaan wonen.

Kan ik opdraaien voor de schulden van mijn moeder? ›

Je aanvaardt de erfenis: als er schulden zijn, zal je daar ook voor moeten opdraaien. Je moet ook erfbelasting betalen. Je verwerpt de erfenis: je weet dat er schulden liggen op de erfenis en je aanvaardt de erfenis niet. Je zal dus niets krijgen van de erfenis.

Kan ik mijn zoon van 18 het huis uitzetten? ›

Een meerderjarig kind mag zonder meer uit huis worden gezet, omdat je als ouder dan niet meer het gezag over je kind hebt. Je onderhoudsplicht blijft echter wel bestaan (uitzonderingen daargelaten) tot je kind 21 jaar wordt.

Wat je niet moet doen om je ex terug te krijgen? ›

Lees nu wat je niet moet doen als je je ex terug wilt.
 • 1 Je ex volgen op Facebook en/of Instagram.
 • 2 Je ex een appje sturen.
 • 3 Geen seks met vrienden van je ex.
 • 4 Stalk je ex nooit.
 • 5 Bel je ex nooit als je gedronken hebt.
 • 6 Wraak nemen op je ex.
 • 7 Stuur nooit een mailtje.
May 28, 2020

Waarom geeft ex sleutel niet terug? ›

Indien uw ex-partner na de door u gestelde termijn nog steeds weigert om uw spullen terug te geven, zult u verdere juridische stappen moeten ondernemen. U kunt dan naar de rechter stappen om de spullen op te eisen. Indien u dit besluit te doen, is het van belang dat u kan aantonen dat de spullen uw eigendom zijn.

Hoe de liefde van je leven terugwinnen? ›

Je ex terugwinnen doe je zo:
 1. Bedenk of je het echt wil. Soms denk je dat je je ex graag terug wil, maar kan het ook zijn dat je het alleen mist om een relatie te hebben. ...
 2. Geef hem de tijd. ...
 3. Leef je eigen leven. ...
 4. Neem rustig contact op. ...
 5. Laat weten dat je van jullie fouten geleerd hebt. ...
 6. Vriendschap. ...
 7. Begin weer met daten.
Dec 14, 2017

Welk land heeft de meeste scheidingen? ›

Spanje is EU-land met de minste huwelijken en meeste scheidingen.

Welke plaats meeste scheidingen? ›

Limburg koploper in echtscheidingen: in deze gemeenten wonen de meeste gescheiden mensen. Heerlen is de gemeente waar de meeste gescheiden mensen wonen. Kerkrade en Zandvoort zitten daar vlak achter.

Waarom scheiden de meeste koppels na 8 jaar? ›

Meeste mensen scheiden na acht jaar

Dit omdat de eerste bovengenoemde behoefte zoals stabiliteit, veiligheid of een gezin vervuld is. En er daarvoor een nieuwe behoefte in de plaats komt. En daarmee kan dat waar je samen al die tijd aan gewerkt hebt, ineens niet meer hetgeen zijn wat je wilt.

Wat als 1 persoon niet wil scheiden? ›

Wil je partner niet meewerken aan een scheiding? Dan kan je een eenzijdig verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechter. Dit dien je niet zelf in, maar een advocaat. Er wordt een document opgesteld waarin je aangeeft dat het huwelijk duurzaam is ontwricht en dat dat de reden is waarom je een scheiding wenst.

Wat als maar 1 persoon wil scheiden? ›

Jij wilt scheiden, maar je partner niet. Dan kun je scheiden zonder toestemming van je partner. Het antwoord is dus ja: scheiden zonder toestemming van de andere partij is mogelijk. Wanneer je op deze manier wilt scheiden, dien je samen met een advocaat een eenzijdig verzoekschrift in bij de rechtbank.

Hoeveel Marokkanen scheiden? ›

Van alle Marokkaans-Nederlandse stellen is na twaalf jaar is ongeveer een kwart (25,5 procent) gescheiden. Dat percentage is vrijwel gelijk aan het percentage gescheiden Nederlandse stellen (25,9 procent). Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Jaarlijks scheiden er tussen de 500 en 700 Marokkaans-Nederlandse stellen.

Hoeveel procent heeft spijt van scheiding? ›

'Onderzoek wijst uit dat ongeveer de helft van de mensen die de scheiding geïnitieerd hebben, spijt krijgt', zegt Van Landeghem. 'Daarbij gaat het soms over een diepgaand gevoel van spijt, in de zin dat ze effectief naar hun ex terug willen.

Welke dag meeste huwelijken? ›

Vrijdag is al jaren de populairste trouwdag. De maandag is de populairste dag voor het sluiten van een partnerschap. Op die dag vinden ook nog relatief veel huwelijken plaats. De meeste gemeenten bieden op maandag de mogelijkheid om goedkoop of gratis te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan.

Hoeveel procent van de koppels gaan uit elkaar? ›

Bijna 40 procent van de huwelijken strandde de afgelopen jaren in een echtscheiding, terwijl dat percentage in de jaren 70 nog op zo'n 15 procent lag.

Wie heeft meer recht op kind bij scheiding? ›

De hoofdregel is dat ouders die tijdens het huwelijk kinderen krijgen gezamenlijk gezag over hun kinderen hebben. Sinds 1 januari 1998 behouden de ouders ook na de ontbinding van het huwelijk samen het ouderlijk gezag over de kinderen. Dit houdt in dat u samen alle belangrijke beslissingen over de kinderen moet nemen.

Wat zijn de rechten van een moeder bij scheiding? ›

De ouders van het kind hebben in beginsel beiden recht op omgang. Gezaghebbende ouders hebben recht om het kind te verzorgen, op te voeden en beslissingen over het kind te nemen. Dit gaat dus verder dan alleen omgang. Alleen de rechter mag de omgang of zorg stopzetten, maar doet dit slechts in uitzonderlijke gevallen.

Waarom bij elkaar blijven meestal beter is? ›

Vooral een sterke betrokkenheid bij je relatie is dus belangrijk bij het overwinnen van problemen. Dat blijkt ook uit ander onderzoek: mensen met een sterke voorkeur voor blijvende huwelijken blijven langer bij elkaar en hebben een fijner huwelijk.

Wat gebeurt er met koophuis na scheiding? ›

Bij echtscheiding gaat de koopwoning naar de eigenaar. Wie dat is, hangt af van uw situatie. Bent u allebei eigenaar, dan moet u de woning verdelen of verkopen. U kunt ook in het echtscheidingsconvenant afspreken wie er blijft wonen.

Hoe oud mag een kind bepalen waar hij woont? ›

Zodra kinderen 18 jaar zijn - en dus meerderjarig -, mogen zij zelf beslissen waar zij willen wonen. Dat kan bij een van de ouders zijn, maar zij kunnen vanaf dat moment ook zonder toestemming van de gezaghebbende(n) zelfstandig gaan wonen.

Kan vader kind bij moeder weghalen? ›

Nee, u kunt niet zelf afstand doen van het gezag over uw kind. Het is wel mogelijk om het ouderlijk gezag aan te passen naar eenhoofdig gezag van de andere ouder. De andere ouder heeft dan alleen het gezag. U kunt dit samen met de andere ouder vragen bij de rechter.

Kan een vader zijn kind opeisen? ›

Als een vader zijn kind (nog) niet heeft erkend, maar wel betrokken is bij de verzorging en opvoeding, kan hij aanspraak maken op bepaalde rechten, zoals het recht op contact met zijn kind. Er is in dat geval namelijk sprake van “family life”. Dit is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Wie heeft het meeste recht op het kind? ›

Veel mensen denken onterecht dat de moeder altijd de meeste rechten heeft als het om de kinderen gaat. Tegenwoordig is het echter zo dat de vader in de meeste gevallen evenveel rechten heeft als de moeder.

Kan je co-ouderschap aanvechten? ›

Een co-ouderschap heeft geen wettelijke basis. In ons wetboek kom je deze term dus niet tegen. Dat betekent, dat je bij een rechter in beginsel niet kunt verzoeken een co-ouderschap vast te leggen. Van een verplichting tot een co-ouderschap is dus evenmin sprake.

Kan oude liefde terugkomen? ›

De liefdesrelatie biedt een mogelijkheid om oude pijn te gaan zien, deze een plek te geven en samen te helen. De gevoelens voor elkaar kunnen niet alleen terugkomen, ze kunnen ook verdiepen. Verliefdheid in het begin van de relatie overkomt je.

Kan je partner je zomaar op straat zetten? ›

Antwoord. Nee, uw man mag u niet op straat zetten in verband met de gelijke rechten die u heeft. Aangeraden wordt om gezamenlijke afspraken te maken over het gebruik van de woning. Als dit niet lukt, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank.

Hoe lang mag ex in woning blijven? ›

Als jullie er voor kiezen om de woning onverdeeld te laten, dan blijft de woning ook na de scheiding van beide partners. De woning wordt dan niet verdeeld en de hypotheek blijft zoals hij is. In beginsel mag dit voor maximaal vijf jaar.

Hoe ver mag je wonen na scheiding? ›

Er wordt wel eens gezegd dat gescheiden ouders niet verder dan een bepaalde afstand van elkaar mogen wonen, maar officieel bestaat er geen maximumafstand. Het is echter wel zo dat een ouder toestemming nodig heeft van de andere ouders als hij of zij verder wil gaan wonen.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kareem Mueller DO

Last Updated: 12/30/2023

Views: 6357

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kareem Mueller DO

Birthday: 1997-01-04

Address: Apt. 156 12935 Runolfsdottir Mission, Greenfort, MN 74384-6749

Phone: +16704982844747

Job: Corporate Administration Planner

Hobby: Mountain biking, Jewelry making, Stone skipping, Lacemaking, Knife making, Scrapbooking, Letterboxing

Introduction: My name is Kareem Mueller DO, I am a vivacious, super, thoughtful, excited, handsome, beautiful, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.